Jessie Wagenaar van BPD startte een Insights Discovery traject met Sterk

“Nu ik alle kleuren van mijn team ken, maak ik beter onderbouwde keuzes.”

Begin dit jaar startte Sterk Teamontwikkeling een Insights traject met de afdeling Verkoop & Gebiedsmarketing van gebiedsontwikkelaar BPD. Jessie Wagenaar is directeur van deze afdeling binnen het bedrijf. Waar voorheen sprake was van verkoopteams die regionaal werden aangestuurd en een servicecentrum op het hoofdkantoor, worden alle medewerkers die bij verkoop betrokken zijn, nu centraal aangestuurd vanuit Amsterdam. Jessie wilde het beste uit haar team halen en besloot Sterk Teamontwikkeling in te schakelen om zo op zoek te gaan naar de individuele kwaliteiten van de teamleden.

BPD (Bouwfonds Property Development) is gebiedsontwikkelaar. De onderneming houdt zich bezig met één van de belangrijkste levensbehoeften: wonen. Jessie Wagenaar, directeur Verkoop & Gebiedsmarketing, vertelt: “Wij ontwikkelen woningen, complete woonwijken en verkopen die aan particulieren, maar ook aan beleggers en corporaties.” Ze vertelt dat Verkoop en Gebiedsmarketing tot 1 januari 2019 uit 2 organisaties bestond. Een centrale afdeling in Amsterdam voor het onderhouden van het digitale platform zoals de website en vier regiokantoren, meer gericht op verkoop. Vanaf 1 januari jl. vallen alle afdelingen onder leiding van Jessie.

Jessie Wagenaar. Fotograaf: Erik Smits

Jessie vertelt verder: “Na deze verandering ontstond de vraag, hoe zet je een goed team neer? Ik wil positief en in kwaliteiten denken. Ik werk met professionals die echt wel weten hoe ze hun werk moeten doen, maar als we het hebben over het zo goed mogelijk benutten van individuele kwaliteiten konden we nog wel wat leren. Want welke kwaliteiten heb je als individu? Wat breng je in? Welke plek binnen BPD is die van jou? Ook is het verhogen van de klanttevredenheid een duidelijk doel. Maar hoe doe je dat? Dat zit hem echt in onze soft skills.”

Dezelfde taal spreken

“We hadden al afgesproken dat we zouden starten met een kick-off, maar ik zocht nog naar een goede insteek. Het was niet de bedoeling dat de kick-off een praatje over targets werd, want hoeveel woningen verkocht moeten worden is voor iedereen wel duidelijk. Ik wilde mensen vertrouwen geven. Door de reorganisatie zijn er namelijk ontslagen gevallen en ik wilde de mensen in mijn team laten weten dat ze er echt bij horen en dat we het samen gaan klaren.”

“Intern kenden we Sterk Teamontwikkeling al. Ik hoorde enthousiaste verhalen van andere afdelingen en daarbij vind ik het ook belangrijk dat we als bedrijf dezelfde taal spreken. We regelden een kennismakingsgesprek en Henk en Jacqueline begrepen mijn vraag direct heel goed. Ze gaan uit van de kwaliteit van een individu en daarnaast merk je dat ze hun werk niet alleen maar doen om er een boterham mee te verdienen. Ze willen je oprecht begrijpen en helpen. We besloten te starten met een kick-off en in het komende half jaar nog 4 sessies voor specifieke functiegroepen binnen mijn afdeling te houden. Voor de zomer sluiten we af met een kick-out.”

Duidelijke doelen

Voor de vier sessies met de verschillende functiegroepen zijn duidelijke doelen gesteld. Jessie vertelt: “Zo krijgen bijvoorbeeld de verkoopmanagers hun eigen sessie. Met hen wil ik een verdere professionaliteitsslag maken. Nu kan ik de bovenstroom zelf wel organiseren door middel van trainingen die puur gaan over kennisniveau op het rationele vlak. Maar juist het verder ontwikkelen van die onderstroom; hoe pak je je rol, wat is jouw toegevoegde waarde? Daar gaat Sterk bij helpen.”

De eerste reacties op de kick-off (die werd gehouden bij Pllek in Amsterdam) waren volgens Jessie heel erg goed. “Het was super interessant! De sessie gaf heel veel inzicht in jezelf, maar ook in de ander. Soms is het best moeilijk om je te verplaatsen in een ander, om in te zien waarom een ander bepaalde keuzes maakt. Deze kick-off heeft daar echt inzicht in geboden. Zelf maak ik nu ook beter onderbouwde keuzes in hoe ik mensen inzet. Niet compleet op basis van de Insights kleuren, maar het helpt wel echt mee. Mensen met een blauwe voorkeur hebben andere kwaliteiten dan mensen met een gele voorkeur en zo kun je per project de beste mensen inzetten.”

Legoblokjes

Na deze kick-off kent iedereen zijn of haar meest dominante kleur. “Die kleuren staan in legoblokjes uitgebeeld op onze bureaus en ik merk dat het echt leeft in mijn team. Ik hoor op de afdeling soms echt mensen zeggen: ‘ik heb nu even wat groen nodig!’ De sessies helpen bij het spreken van een gemeenschappelijke taal. Het gevoel van onze afdeling gaat niet meer over vijf organisaties, maar we praten in de wij-vorm, als één organisatie.”

Na de kick-out voor de zomer verwacht Jessie dat haar team zijn weg gevonden heeft, dat iedereen weet hoe verder te gaan.