Insights in Leiderschap

Versterk je persoonlijk leiderschap!

Sterke leiders zijn mensen die zichzelf goed kennen, weten welke impact ze hebben op anderen. Zo geven zij richting, ruimte om te samen werken aan gemeenschappelijk doelen en resultaten.

  • De psychologische voorkeuren van mensen zijn herkenbaar in de management en de leiderschap stijl.
  • Insights geeft inzicht en bewustwording op de 4 uitingsvormen van leiderschap.
  • Het is de kunst van het schakelen in de diverse stijlen, Afhankelijk van de context en van de situatie schakelt een ‘effectief leider” naar een stijl die werkt in die specifieke situatie.

Resultaatgericht leiderschap
Om uit te kunnen blinken in resultaatgericht leiderschap moeten leiders een beroep doen op hun helder blauwe en vurig rode energie.

Deze combinatie staat voor;

  • Sterke taakgerichtheid
  • Het vermogen om prioriteiten aan te brengen om het werk efficiënt te doen

Resultaatgericht leiderschap steunt sterk op de denkfunctie van Jung. Deze stelt de leider in staat om problemen en uitdagingen objectief en nauwkeurig te rationaliseren.

Visionair leiderschap
Om uit te blinken in visionair leiderschap moeten leiders vooral putten uit vurig rood en stralend gele energie. Deze extraverte kleuren maken het mogelijk om zich op de omgeving te richten en zich een beeld te vormen van het behoeften en mogelijkheden om daarop in te spelen. Visionair leiderschap leunt sterk op de intuïtie functie. Deze stelt de leider in staat om verbanden ten leggen en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan.

Relationeel leiderschap
Om uit te blinken in relationeel leiderschap doen leiders beroep op hun zacht groene en stralend gele energie. Deze combinatie legt de nadruk op relaties waarin wederzijds respect en onderlinge samenwerking centraal staan. Relationeel leiderschap steunt sterk op de voelfunctie van Jung. Deze garandeert dat elke interactie wordt aangestuurd door de onderliggende behoefte om zich faciliterend op te stellen en rekening te houden met (de gevoelens van) anderen.

Gecentreerd leiderschap
Om uit te blinken in gecentreerd leiderschap putten leiders uit zacht groen en helder blauwe energie. Deze introversie maken het mogelijk dat leiders reflectief zijn en rustig na denken over gedachten, gevoelens, waarden en drijfveren. Gecentreerd leiderschap steunt sterk op de zintuigelijke functie van Jung. Deze stelt leiders in staat om naar ervaringen te kijken en zich bewust te worden van de overtuigingen en waarden die ten grondslag liggen aan hun manier van leidinggeven. Door de functie gewaarworden effectief in te zetten kan een leider in het “hier en nu” zijn; alert en scherp op wat er is en moet gebeuren.