Insights Discovery profiel

Insights Discovery Profiel

Het Insights Discovery profiel
Het persoonlijke Insights Discovery profiel is het kloppend hart van het Insights systeem. Het profiel, gebaseerd op het werk van Carl Jung, brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Vanuit een online vragenlijst wordt het persoonlijkheidsprofiel opgemaakt. Het profiel beschrijft en visualiseert de persoonlijke voorkeurstijlen, gebaseerd op het gedachtegoed van de gedragswetenschapper Carl G. Jung. Deze informatie geeft zelfinzicht en is een krachtige basis voor verdere persoonlijke- , team- en leiderschap ontwikkeling.

Het basis Insights Discovery profiel beschrijft in meer dan 20 pagina’s de persoonlijke voorkeurstijlen in besluitvorming en omgang met anderen. Het geeft de belangrijkste sterke en zwakke punten aan en de persoonlijke voorkeur voor de waarde in een team. Het profiel geeft inzicht in hoe anderen wel en niet moeten doen voor een effectieve communicatie. Het geeft tips over hoe persoonlijk verder te ontwikkelen. Met een unieke kleurencode visualiseert het Insights Discovery profiel in een oogopslag de persoonlijke voorkeurstijl. Dit zelfinzicht in de persoonlijkheid zorgt voor meer bewustwording in het werk en het contact met anderen. Het Insights Discovery profiel geeft meer inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, de zwakke punten die eigenlijk ontwikkelpunten zijn. En het Insights Discovery profiel geeft veel inzicht en bewustwording in de persoonlijke impact op anderen. Welke communicatie werkt wel, wat niet. Hoe kan ik iemand – vanuit een unieke eigen stijl – beïnvloeden, motiveren, inspireren en stimuleren. Zelfinzicht versnelt de persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en volgens ons ook voor meer werkgeluk. Download hier een voorbeeld Insights Discovery profiel.

Het basisprofiel is desgewenst verder uit te breiden met extra ontwikkelgebieden management en effectieve verkoop.

Zo krijgt men meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelgebieden in de verkoopstijl en kleurrijke handvatten om beter verbinding met de klant te maken en effectiever te worden gedurende het hele verkoopproces.

Voordelen van een Insights Discovery profiel 

  • Eenvoudig, makkelijk te onthouden kleurensysteem
  • Positief, ondersteunend taalgebruik bevordert het gevoel van ‘ik ben oke’, jij bent oké
  • Helpt mensen om inzicht te krijgen in hun (werk)stijl en in de invloed hiervan op anderen
  • Stelt mensen in staat om hun interpersoonlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen, met betere teamprestaties en een positievere en productievere werkomgeving als gevolg
  • Het Discovery systeem is gemakkelijk te begrijpen en te onthouden. Dat is een van de redenen waarom het zo’n blijvend succes is.