De experts in Insights Discovery

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met bijzondere talenten en kwaliteiten en persoonlijke voorkeurstijlen. Juist deze unieke verschillen maken een mens of een team bijzonder en zorgen voor toegevoegde waarde.

Zelfinzicht en inzicht in anderen zorgt voor begrip, erkenning en respect. Dat bevordert de effectiviteit, communicatie en samenwerking en dat is de basis voor verdere ontwikkeling. De kleurentaal van Insights Discovery maakt de verschillen eenvoudig, inzichtelijk en bespreekbaar. STERK teamontwikkeling gebruikt vrijwel altijd Insights Discovery als tool, taal en groeiversneller. Bekijk hier het filmpje over de kracht van Insights Discovery.

 

Het resultaat van Insights Discovery.

 • teams werken effectiever samen
 • leiders inspireren, motiveren en halen het beste uit medewerkers
 • mensen reageren beter op verandering
 • medewerkers zijn betrokken en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie
 • de interactie met klanten verbetert

Hoe wij werken als Insights Discovery experts.
Al 10 jaar verzorgen wij Insights workshops en programma’s in het Nederlands of Engels. Inmiddels hebben we Benelux samenwerkingen voor onze Franstalige klanten. In ons persoonlijk contact horen wij uw aanleiding, de vraag en het gewenste resultaat van de Insights vraag rondom team- en leiderschapsontwikkeling. Wij hebben veel ervaring en materiaal op de plank en stemmen deze optimaal af op de persoonlijke klik en het gewenste resultaat. Met Insights leven wij onze STERK waarden; verbinden, versterken, doen en genieten. Zo werken wij effectief en optimaal samen – in alle open en eerlijkheid – met onze opdrachtgevers. “We practise what we preach”.

Het Insights Discovery profiel
Het persoonlijke Insights Discovery profiel is het kloppend hart van het Insights systeem. Het profiel, gebaseerd op het werk van Carl Jung, brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart.

Vanuit een online vragenlijst wordt het persoonlijkheidsprofiel opgemaakt. Het profiel beschrijft en visualiseert de persoonlijke voorkeurstijlen, gebaseerd op het gedachtegoed van de gedragswetenschapper Carl G. Jung. Deze informatie geeft zelfinzicht en is een krachtige basis voor verdere persoonlijke- , team- en leiderschap ontwikkeling.

Het basis Insights Discovery profiel beschrijft in meer dan 20 pagina’s de persoonlijke voorkeurstijlen in besluitvorming en omgang met anderen. Het geeft de belangrijkste sterke en zwakke punten aan en de persoonlijke voorkeur voor de waarde in een team. Het profiel geeft inzicht in hoe anderen wel en niet moeten doen voor een effectieve communicatie. Het geeft tips over hoe persoonlijk verder te ontwikkelen. Met een unieke kleurencode visualiseert het Insights Discovery profiel in een oogopslag de persoonlijke voorkeurstijl. Dit zelfinzicht in de persoonlijkheid zorgt voor meer bewustwording in het werk en het contact met anderen. Het Insights Discovery profiel geeft meer inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, de zwakke punten die eigenlijk ontwikkelpunten zijn. En het Insights Discovery profiel geeft veel inzicht en bewustwording in de persoonlijke impact op anderen. Welke communicatie werkt wel, wat niet. Hoe kan ik iemand – vanuit een unieke eigen stijl – beïnvloeden, motiveren, inspireren en stimuleren. Zelfinzicht versnelt de persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en volgens ons ook voor meer werkgeluk. Download hier een voorbeeld Insights Discovery profiel.

Het basisprofiel is desgewenst verder uit te breiden met extra ontwikkelgebieden management en effectieve verkoop. Deze uitbreiding geeft de verkoopstijl meer genuanceerd weer in de volgende fases van het verkoopproces.

 1. voordat de verkoop begint
 2. behoefte identificeren
 3. voorstel maken
 4. omgaan met weerstand
 5. commitment winnen
 6. relatiemanagement

Zo krijgt men meer inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelgebieden in de verkoopstijl en kleurrijke handvatten om beter verbinding met de klant te maken en effectiever te worden gedurende het hele verkoopproces.

Wist je dat… met elk Insights Discovery profiel een boom wordt geplant? Samen met WE Forest maken we zo een betere wereld.

De kleurentaal ; de 4 kleuren van Insights Discovery
De kleurentaal van Insights Discovery is makkelijk te begrijpen en te onthouden. De kracht van Insights is dat mensen daardoor het in het dagelijks werk blijven gebruiken. De 4 kleuren staan voor verschillende voorkeurstijlen. Ieder mens is uniek. Deze unieke voorkeur wordt met een eigen kleurenmix in een oogopslag helder.

Helder blauw; introverte denkstijl & beschouwing
De blauwe voorkeur is introvert en wil graag de wereld leren kennen en begrijpen. Men denkt graag eerst na voordat men handelt en behoudt een afstandelijk en objectief standpunt. Mensen met een blauwe voorkeur hechten veel waarde aan onafhankelijkheid, rede en analyse. Hebben een voorkeur voor schriftelijke communicatie zodat zaken helder en nauwkeurig blijven.

Zacht groen; 1 op 1 relaties & ondersteuning
Ook de groene voorkeur is introvert en richt zich op persoonlijke waarden en diepgang in relaties. Men wil graag dat anderen op u kunnen vertrouwen. Mensen met een groene voorkeur zetten zich in voor zaken die zij belangrijk vinden zoals waarden en normen, met een rustige vastberadenheid en vasthoudendheid. Gelijkwaardige relaties zijn belangrijk en onderling begrip komt sterk naar voren in de persoonlijke stijl.

Stralend geel; heldere visie & inspiratie
De gele voorkeur is extravert, zonnig, vriendelijk en gezellig. Het is belangrijk dat iedereen goed met elkaar overweg kan. Mensen met een gele voorkeur genieten van het gezelschap van anderen en vinden dat het leven leuk moet zijn. Overtuigingskracht en het benaderen van anderen op een positieve gelijkwaardige manier is zichtbaar aanwezig in de persoonlijke stijl.

Vurig rood; assertieve actie & leiding nemen
De rode voorkeur is extravert, energiek, actiegericht en volop in beweging. Men is positief ingesteld, assertief en gaat uit van de realiteit. Recht door zee, doel- en resultaatgericht. Men is sterk gericht op het sturen en beheersen van de situatie. De directe manier waarop men met anderen omgaat is duidelijk herkenbaar in de persoonlijke stijl.