MT ontwikkel programma

Onze visie en aanpak op Management Team ontwikkeling.
Wij geloven dat succesvolle organisaties bestaan uit teams van sterke professionals. Dit zijn sterke mensen die zichzelf kennen, krachtig en kwetsbaar durven zijn, impact hebben en samen talenten en kwaliteiten benutten. Kortom, managers die hun koers kennen en samenwerken aan resultaat.

In onze aanpak integreren wij onder andere systemisch werk, teameffectiviteit met Insights Discovery, de teamontwikkelingsfases van Tuckman en de 5 frustraties van teamwork van Lencioni. Deze modellen en instrumenten geven inzicht in persoonlijk-, team- en leiderschapseffectiviteit, in patronen en ontwikkelfases en bieden handvatten om te ontwikkelen naar een effectief, stevig/robuust en succesvol Management Team wat gezamenlijk eigenaarschap neemt voor de verdere organisatieontwikkeling.

Middels een MT programma van 12-18 maanden doorlopen we met het MT de volgende fases:

Stap 1: Samen ontdekken
In deze stap ligt de focus op de gezamenlijke koers en het commitment. Samen creëren we antwoord op de vraag “Hier zijn wij van!” We krijgen inzicht in de individuele houding, gedrag, communicatie en drijfveren van de management teamleden en in de collectieve patronen, groepsdynamiek en het krachtenveld en context waar binnen men opereert. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is ons voorkeursgedrag? Hoe gedragen we ons onder druk? Waar zitten onze overtuigingen en belemmeringen? Daarnaast ontdekken we het vertrouwen in elkaar, de teamfases en hoe ieder hierin zijn leiderschap vertoont.

Stap 2: Samen doorbreken
In deze fase staan we stil bij de vraag; wat heb ik nodig van de ander? En hoe doorbreek je de eigen en collectieve patronen om de volgende stap te maken? Hoe stap je in je Persoonlijk Leiderschap om bij te dragen aan een verbeterde samenwerking binnen het team en de organisatie en neem je als Management Team gezamenlijk eigenaarschap voor de opgave en doelen. In deze fase gaan we vooral aan de slag met elkaar, trainen we niet op vaardigheden, maar begeleiden we middels een afwisselend programma het management om patronen te laten doorbreken en te reflecteren op gedrag, om elkaar feedback te geven en om de hulpvraag te durven stellen. Deze fase eindigt altijd met het persoonlijk commitment naar de groep. Wij noemen dat ‘kleur bekennen’.

Stap 3: Samen ontwikkelen
Uit de impact op de praktijk, blijkt wat verder ontwikkelt dient te worden. Middels facultatieve themasessies stellen we voor om quality time te koppelen aan een thema wat passend is binnen het MT. Dit kan bijvoorbeeld ‘werken onder stress’ zijn, maar ook het gezamenlijk opstellen van een strategische agenda.

Stap 4: Samen verankeren
Tenslotte ronden we de Teamontwikkeling MT af met het borgen van het nieuwe gedrag. Middels concrete afspraken met bv een buddy structuur, intervisie of het organiseren van een gezamenlijke activiteit.

Hoe gaat het nu na een bepaalde periode van toepassen? Wat zien en ervaren de andere collega’s en betrokkenen? Geef elkaar feedback en onderzoek wat zij waarnemen. Wat gaat goed? Wat kan nog beter? Wat heb je individueel of als team nog nodig? Welke teamafspraken maken we?

Omdat wij geloven in co-creatie lassen wij na iedere stap een (online)evaluatiemoment in. Dit om o.a. aan te sluiten bij wat al loopt in het werk.

Het resultaat van een dergelijk Management Team programma is:

  • Er komt weer aandacht van de teamleden voor waar de gezamenlijke positieve energie zit.
  • Teamleden weten wat zij te doen hebben en pakken daar hun leiderschap in.
  • Het team heeft inzicht en bewustwording van individuele- en teampatronen.
  • Het team heeft inzicht in (aanvullende) kwaliteiten en valkuilen.
  • Verbinding op 3 dimensies; werk, team en persoonlijke drive.
  • Er is meer begrip, respect en vertrouwen in elkaar.
  • Het team beschikt over Insights handvatten om elkaar beter te benutten, feedback te geven, effectief te communiceren en te werken onder stress.
  • Het team krijgt inzicht in de teamdynamiek en leert dit beter te benutten binnen het MT en de organisatie.