IPM project team

Als projectteam zijn jullie verantwoordelijk voor de leiding in het project. Jullie hebben ieder verschillende expertise gebieden. Vaak geef je leiding aan een team van professionals of heb je een regie functie om binnen je verantwoordelijkheid gebied het werk voor elkaar te krijgen. Als IPM team hebben jullie de rollen in grote lijnen vastgelegd. Echter in de praktijk blijven er altijd “grijze gebieden” waardoor het belangrijk is om goed af te stemmen wie doet wat in het project. Effectieve communicatie voortkomend uit een goede onderlinge samenwerking is een belangrijke succesfactor voor het binnen budget en tijd laten slagen van het project. Vanwege de tijdsdruk in projecten is het belangrijk om in rustige tijden, in tijden van voorbereiding van volgende projectfases ook tijd vrij te maken voor elkaar . Het tijdig investeren in de onderlinge samenwerking, in het kennen van elkaars voorkeurstijlen op het gebied van communicatie en besluitvorming loont zich gedurende het project. In het zaken goed professioneel bespreekbaar te maken en te houden zodat men kritisch blijft op het werk en op elkaar.