IPM project team

Als projectteam zijn jullie verantwoordelijk voor de leiding in het project. Jullie hebben verschillende expertisegebieden. Vaak geef je leiding aan een team van professionals of heb je een regiefunctie om binnen je verantwoordelijkheidsgebied het werk voor elkaar te krijgen. Als IPM team hebben jullie de rollen in grote lijnen vastgelegd. Echter in de praktijk blijven er altijd “grijze gebieden” waardoor het belangrijk is om goed af te stemmen wie wat doet in het project. Effectieve communicatie voortkomend uit een goede onderlinge samenwerking is een belangrijke succesfactor voor het binnen budget blijven en het op tijd laten slagen van het project. Vanwege de tijdsdruk in projecten is het belangrijk om in rustige tijden, in tijden van voorbereiding van volgende projectfases ook tijd vrij te maken voor elkaar . Het tijdig investeren in de onderlinge samenwerking, het kennen van elkaars voorkeurstijlen op het gebied van communicatie en besluitvorming loont zich gedurende het project. Zaken goed professioneel bespreekbaar maken en te houden zodat men kritisch blijft op het werk en op elkaar.