Workshops Team effectiviteit

Haal meer uit je team!
Met Insights krijgen professionals snel inzicht in elkaars kwaliteiten en de verschillen. Dat levert energie om samen aan de slag te gaan! Respect, begrip en samen werken gaan zo hand in hand.

 • teams werken effectiever samen, snappen elkaar beter, zien de kwaliteiten en de verschillen van de persoonlijke voorkeuren
 • mensen reageren beter op verandering
 • medewerkers zijn betrokken en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie
 • de kracht van de diversiteit

Werken aan vertrouwen en meer verbinding, betere communicatie, samen aan de slag voor de volgende stap door groei of gedoe. In overleg bouwen we samen een Insights workshop of programma voor de volgende stap met je team. Zie hieronder voor het voorbeeldprogramma van een Insights teamdag.

Voor wie?
In nieuwe teams zorgt Insights als versneller om elkaar beter te leren kennen voor vertrouwen in het team. In MT’s, IPM project teams, HPT’s zorgt Insights voor de verbinding en de verdieping om elkaar te verSTERKen als team.

Het team wiel
Met de Insights Discovery profielen van de teamleden wordt een teamwiel gemaakt. Zo wordt de kracht van de verschillen in een oogopslag zichtbaar. De verschillende persoonlijke voorkeuren geven een teamdynamiek die herkenbaar is in de praktijk. Inzicht en bewustwording van deze dynamiek zorgt voor het vergroten van de team effectiviteit. Zeker als het team onder druk komt te staan. Met de Insights Discovery kleurentaal wordt het bespreken, uitspreken van zaken en elkaar aanspreken op gedrag een stuk eenvoudiger.

Door inzicht in de 8 persoonlijkheidstypes krijgen professionals snel inzicht in elkaars persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en voorkeurstijlen. Een kleurrijk praktisch handvat om dagelijks te gebruiken. Het herkennen en erkennen van de persoonlijke types bij anderen verhoogt de impact op anderen. Download het overzicht van de 8 types en hun kenmerken

Met het Insights team model krijgen professionals snel inzicht en bewustwording over de fases en kwaliteiten van het team. Snappen teamleden hun waarde in het team en op de teamdynamiek. Dit geeft positieve zin en energie om samen aan de slag te gaan

Rode teamenergie: Focus
Een team wat gefocust is met rode energie streeft naar resultaten boeken;

 • vertoont een duidelijke richting
 • kent de visie en doelen
 • houdt de blik op de te halen resultaten
 • onderneemt actie op de “juiste” dingen
 • kan worden aangesproken op wat zij heeft toegezegd

Gele team energie: Flow
Een team in flow is flexibel en sociaal;

 • komt samen met oplossingen
 • houdt van dialoog
 • leert als team
 • reageert snel op externe input
 • voert verandering door die nodig zijn om obstakels te overwinnen

Groene team energie: Klimaat
Een team met een goed klimaat staat voor de waarden; ondersteuning, waardering en verbinding en kenmerkt zich door;

 • een hoge mate van vertrouwen
 • een hoge mate van betrokkenheid en motivatie
 • bereidheid en vermogen om uitdagende discussies aan te gaan
 • het vermogen om onder druk samen te blijven
 • een oprecht gevoel van zorg en steun

Blauwe team energie: Proces
Een team met effectieve processen, orde, structuur, logische verbanden en organisatie heeft;

 • duidelijke rollen VTB (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden)
 • onderling gekoppelde rollen en wederzijds afhankelijkheid
 • juiste kennis en ervaring
 • duidelijk besluitvormingsproces
 • meetsystemen die de voortgang bewaken
Voorbeeld programma Insights team dag

Stap 1 Online Insights vragenlijst
Voorafgaand aan de workshop ontvangen de teamleden een online vragenlijst waardoor het persoonlijke profiel wordt gemaakt. Voor een voorbeeld profiel klik hier. Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 25 minuten.

Stap 2 Insights Discovery workshop 
In een informele persoonlijke interactieve sfeer en vaak met een werkboek is de rode draad;
Kader & doelstelling door de leidinggevende, gevolgd door korte kennismaking

Blok 1: Achtergrond Insights
Blok 2: Het Insights Discovery profiel
Blok 3: Team effectiviteit met behulp van Insights Discovery

 • Verschillen in communicatie stijlen, de types herkennen, stress en feedback
 •  Teamkracht: de kracht van de verschillen zien en gebruiken in praktijk
 • Conclusie en afsluiting met teamafspraken

Stap 3 Terugkomsessie 
In de terugkomsessie checken we Insights in de praktijk, verdiepen we theorie en geven we meer kleurrijke praktische handvatten voor meer effectiviteit.

Stap 4 Evaluatie
2 tot 3 weken na de teamsessie adviseren we een kort (online)evaluatiegesprek om de impact in de praktijk te bespreken.