Een nieuw team

Door groei, door fusie of door andere oorzaken is de samenstelling in het team gewijzigd. Echter heeft het team een pittige ambitie in een complexe context. Om samen die ambitie te realiseren is het belangrijk dat de teamleden elkaar versneld leren kennen. Door het investeren in de onderlinge relatie ontstaat er vertrouwen, begrip en respect voor elkaar. Mensen weten elkaar makkelijk te vinden. Afspraken worden gemaakt en nagekomen. De communicatie is helder, effectief met weinig ruis. Kortom de samenwerking is positief en mensen werken in een prettige sfeer aan de te realiseren doelstellingen van het team.

Behorende case: STORK