Ontwikkeling Procurement Team Stork

Stork: What’s in it for WE?

Stork, een onderdeel van Fluor, is een wereldwijde aanbieder van op kennis gebaseerde maintenance, modification en asset integrity (MM&AI) producten en diensten.

Dankzij de engineering, inkoop, fabricage- en bouwmogelijkheden die Fluor te bieden heeft, bevindt de samengevoegde organisatie zich in de unieke positie om geïntegreerde oplossingen te leveren voor de totale levensduur van assets. Dit voegt waarde toe aan de business van onze klanten en het draagt bij aan de versterking van hun concurrentiepositie.

Aanleiding

  • Na een periode van decentralisatie is inkoop haar zichtbaarheid en invloed grotendeels kwijtgeraakt. Er zijn veel wisseling van procurement directors • 2017 treed Bjorn Smeets aan als nieuwe Inkoopdirecteur met een stevige inkoop ambitie;centralisatie van de 3 inkoopdisciplnes; Strategisch-, facilitair- en Procurement Business partners. Met als doelstelling: meer project inkoop denken & handelen en minder focus op categorie inkoop. En Inkoop meer aligned maken met de Business (What’s in it for WE?)

 

1. De vraag

“Ontwerp en faciliteer een team programma op basis van Insights Discovery waarbij het inkoopteam samen invulling gaat geven aan de nieuwe inkoopstrategie en zichzelf en de afdeling op een hoge niveau tilt.”

Onze kijk op deze vraagstelling
Reorganisaties als deze waar centralisatie en decentralisaties en managers en directeuren elkaar snel afwisselen lijden vaak tot een ‘verwaarloosd team’. Het team wordt aan zijn lot overgelaten en deint mee met de golfbewegingen in de organisaties. Dit heft vaak direct een gevolg voor het basisgevoel van veiligheid en vertrouwen in het team en dat van de teamleden. Verder lijdt een dergelijke situatie vaak tot verloop, frustraties, irritaties en mogelijk zelf hoger ziekteverzuim. Als Teamcoaches is het dan aleereerst essentieel om een goeie analyse uit te voeren om in kaart te brengen wat de stand van zaken is en verder moet er ruim aandacht voor het team en de teamleden komen in het programma om het team te kunnen revitaliseren.

 

2. Onze visie en aanpak

Onze visie op Teamontwikkeling:
Wij geloven dat succesvolle organisaties bestaan uit teams van sterke professionals.
Dit zijn sterke mensen die zichzelf kennen, krachtig en kwetsbaar durven zijn, impact hebben en samen talenten en kwaliteiten benutten. Kortom, mensen die hun koers kennen, verantwoordelijkheid pakken en samen werken aan resultaat.

Onze aanpak voor het revitaliseren en versterken van het Stork Procurement Team:

 

Werkwijze flowschema 4 stappen Sterk invoegen

Stap 1: Tranisite Team
Een transitie team van 4 key role houders vanuit alle disciplines werd samengesteld om samen met STERK Teamontwikkeling, voor de Mens en Teamontwikkeling, en met Kenneth Smith voor Inkoop vaardigheidstrainingen, het team te begeleiden in hun ontwikkeling van Ist naar Soll in de Onderstroom. Het transitie team gaat zelf aan de slag met strategie en beleidvorming in de Bovenstroom.

“Foto boven/onderstroom”

In co-creatie met het transitie team werd een teamontwikkelprogramma ontwikkeld en is de progressive en resultaat gemonitoord.

Stap 2: Samen Ontdekken
Tijdens een 1- daagse workshop in Kamerik in het kader Ontdekken hebben we mbv Insights Discovery gekeken naar de teamsamenstelling, de kracht van de diversiteit, de communicatiestijlen, de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de teamleden en het team begeleiden in de onderlinge verbinding van de 3 disciplines tot 1 Procurement Team.

Stap 3: Samen doorbreken
Tijdens een 2-daagse werkconferentie in Otterlo geven we het team mbv Insights inzicht in gedrag on stress. Gaat het transitieteam aan de slag met de verstaalslag van strategie naar beleid binnen de 3 disciplines, werken aan verbinding & vertrouwen middels Outdooroefeningen en sluiten we af met persoonlijke reflecties, een teamdoorbraak en teamafspraken. Hierna staat het team als een huis.

Stap 4: Samen Ontwikkelen
Middels een inhouse sessie op het hoofdkantoor van Stork in Utrecht evalueren we na 3 maanden hoe het met het team in de nieuwe praktijk is gegaan. Waar loopt het tegen aan, waar is nog ontwikkeling nodig? Prkatijk vooreelden worden mbv de Insights taal geevalueerd. De nieuwe Inkoopstrategie wordt uitgerold en laatste handvatten voor de praktijk worden aagereikt.

 

3. Resultaten

Samen gegroeid naar “what’s in it for WE”

Persoonlijke ontwikkeling

  • Eigen koers
  • Meer impact op de ander • Bewust schakelen in stijlen/ rollen

Team ontwikkeling

WIJ gevoel, wat hebben we samen te doen op dit niveau • Samen groeien door leren, initiëren en realiseren

  • Inkopers zijn empowered
  • Persoonlijke Inkoop Jaarplannen zijn opgesteld
  • Accountability van teamleden is verhoogd.
  • Het procurement team is op een hoger niveau gepositioneerd.

Dit zegt Bjorn Smeets- Directeur Stork Procurement over onze aanpak:

“Henk & Jacqueline van STERK Teamontwikkeling zijn als teamcoaches een gouden duo door hun complementaire achtergrond en karakters. En Insights heeft hierbij als groeiversneller gewerkt binnen de ontwikkeling van ons Procurement Team.”