Insights bij Woonstichting JOOST

HR-adviseur Evelijn Wegink: “Dankzij Insights zijn verschillen te duiden”

Woonstichting JOOST werkt volgens ‘de bedoeling’ van Wouter Hart. Dit betekent dat je regels en systemen niet laat bepalen hoe je je werk doet. HR-adviseur Evelijn Wegink: “Het JOOST DNA is ons interne kompas bij ons handelen als goede buurman.” Om deze cultuur te laten inburgeren in de organisatie ging JOOST in 2020 aan de slag met Insights. “Insights zorgt ervoor dat we elkaar beter begrijpen en sneller naar elkaar toe gaan om fricties te bespreken.”

woonstichting JOOST logoWoonstichting JOOST beheert bijna achtduizend huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch. Ze verhuren voornamelijk aan een sociale doelgroep in wijken waar van alles speelt. Evelijn: “Wij willen dat iedereen van zijn woning kan genieten. Onze woonconsulenten, wijkbeheerders, opzichters zijn dan ook heel druk met het realiseren van een goede verbinding in de wijken. Een goede verbinding tussen instanties, hulpverleners en huurders.”

De bedoeling

JOOST is sinds 2019 het resultaat van een fusie van twee woonstichtingen; De Kleine Meijerij en St. Joseph. De organisatie heeft nu zeventig mensen in dienst en het managementteam bestaat uit vijf mensen. Evelijn: “Bij ons ligt verantwoordelijkheid laag in de lijn. Leidinggevenden zijn niet sturend, maar ondersteunend. We werken volgens ‘de bedoeling’ van Wouter Hart. Dit betekent dat je de systeemwereld niet bepalend laat zijn voor je handelen. Regels en procedures zijn niet leidend. Je doet in je werk wat een goede buurman ook zou doen (zowel voor de interne als externe klant). Zo sluit je veel meer aan op de denkkracht, creativiteit en eigenaarschap van medewerkers. Managers zijn er slechts om het proces te faciliteren.”

insights woonstichting JOOST

Evelijn Wegink

Na de fusie werd een tool gezocht waarmee het nieuwe koersplan opgenomen kon worden in de organisatie. Een deel van de organisatie was al bekend met Insights en zo werd via Google STERK teamontwikkeling gevonden en ingezet. Evelijn: “Toen ik in 2020 startte als HR-adviseur, was net de eerste sessie met STERK voor het MT gepland. Daar sloot ik bij aan.”

“Deze eerste sessie was heel goed om elkaar te leren kennen. Welke kleuren horen bij jou en bij je collega’s? En hoe past dat kleurenpalet bij elkaar in het team? We bepaalden samen wat steunend leiderschap voor ons betekent en hoe we dat konden uitdragen binnen JOOST”, vertelt Evelijn.

Verschillen duiden

“Deze dag heeft ontzettend veel teweeggebracht. Binnen ons MT waren soms voelbare irritaties en fricties. Die werden ineens aan de oppervlakte gebracht. Doordat we snapten waarom een ander op een bepaalde manier werkt, gingen we elkaar meer waarderen. Insights bleek een goede tool om het gesprek met elkaar te beginnen en om verschillen te duiden. Ik vond het zo’n mooie tool dat ik besloot de accreditatietraining van Insights te volgen zodat ik zelf ook trainingen kan gaan geven.”

Over STERK is Evelijn erg tevreden. “Tijdens de eerste live sessie was ik direct enthousiast over Henk en Jacqueline. Als duo voelden ze ons MT heel goed aan. Ze konden op juiste momenten laveren en meebewegen en daarnaast snappen ze onze cultuur.” Na die eerste sessie kwamen er verdiepingssessies met het MT. Evelijn: “Na die verdiepingssessies merk ik dat managers elkaar regelmatiger opzoeken om dingen te benoemen die anders onbesproken blijven.”

Iedereen een Insights profiel

Ook ontwikkelde STERK samen met Evelijn een plan voor de verdere uitrol van Insights binnen heel JOOST. Het is een streven dat elke medewerker een Insights profiel heeft. Evelijn: “Ons doel is dat we een organisatie worden die elkaar weet te vinden. We willen open naar elkaar zijn, elkaar feedback geven. Werken volgens de bedoeling is dat je cultuur maakt door in gesprek te gaan. Insights helpt hierbij door dat je vanuit de kleuren je eigen gedrag en dat van een ander kan verklaren. En dat doen we ook wel eens op een grappige manier: Oh ik doe het weer, ik ben te blauw nu!”