Waarom je  als leider direct alert moet zijn als je “Ik doe gewoon mijn ding” in je team hoort

“Ik doe gewoon mijn ding” horen we regelmatig in teamsessies of tijdens (personal) coachingsgesprekken. Als je niet doorvraagt en de context niet kent ben je al gauw geneigd blij te zijn dat iedereen zijn ding doet. Waarom moeten dan toch de alarmbellen gaan rinkelen? Het zou maar zo kunnen zijn dat je je team(s) of organisatie zo ingericht hebt dat er een grote autonomie heerst.

De laatste jaren is er om diverse redenen stevig gereorganiseerd. Platte organisaties met grote (zelfsturende) teams zijn nu eerder regelmaat dan uitzondering. Onze lange ervaring als teamcoaches laat ons teams zien die opereren in een steeds complexer wordend speelveld. Met collega’s die dan in het ene (project-)team zitten en dan in het andere of in 3 of 4 (project-)teams tegelijk werken. En dan vaak ook nog voor andere opdrachtgevers als het zzp’ers betreft.

Coach en begeleid jij je medewerkers genoeg?

Als leider ben je onder andere verantwoordelijk om het beste uit je team te halen, je doelen te bereiken en je mensen te laten groeien en ontwikkelen. Door de toenemende vergadercultuur, de strikte planning en control cyclus en de druk waaronder we veel leiders zien werken, schiet het coachen en begeleiden van (nieuwe) medewerkers er nog wel eens bij in. In onze ervaring wordt er te vaak nog vanuit gegaan dat het team zélf de juiste afwegingen maakt in een krachtenveld van tegenstrijdige belangen. Veel organisaties zijn nog ‘verkokerd’ ingericht of is de mores: ‘mijn toko eerst’. Vaak niet bewust of moedwillig om het teambelang te frustreren, maar gewoon uit praktische keuzes die vaak onder druk van belangen gemaakt worden.

Ga de dialoog aan

Het gevolg hiervan kan zijn dat mensen het overzicht kwijt raken of de gemaakte afwegingen niet (meer) kunnen volgen in de hectiek van de projecten en/of veranderingen. Dit zijn dan de momenten dat wij van een medewerker te horen krijgen dat ‘ZE niet op 1 lijn zitten en dat IK dus maar gewoon mijn ding doe….’ Als teamcoaches sturen we dan altijd aan op de dialoog om er samen weer uit te komen, als leider geven we je het advies om alert te zijn op deze uitspraken en in gesprek te gaan.

Merk jij ook dat in jouw team veel mensen ‘gewoon hun ding’ doen? Of vermoed je dat het niet helemaal lekker loopt in de samenwerking? Wil je hier eens over klankborden? Even praten met een ervaren teamcoach zodat jij direct weer handvatten hebt om verder te kunnen?

Plan een gratis kennismakingsgesprek