Teamcohesie: de balans tussen wat, wie en hoe

STERK teamontwikkeling inspiratiesessie in De Krachtcentrale | DEEL 1

Een sterke teamcohesie, oftewel de perfecte balans tussen wat, wie en hoe. Hoe bereik je dat binnen een team in een grote organisatie? Die vraag staat centraal tijdens de inspiratiesessie van STERK teamontwikkeling. Jolanda Kroep, Directeur Bedrijfsvoering bij Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en Sander Weitkamp, programma- en projectleider bij RO-ADviseurs nemen ons mee in hun ervaringen met teamcohesie.

Op een dinsdagmiddag in maart werd het nieuwe kantooradres (De Krachtcentrale in Huizen) van STERK teamontwikkeling ingezet als decor voor een inspirerende sessie met zo’n dertig high professionals. Het thema van de middag is teamcohesie. Wat zijn de ingrediënten voor een goede samenwerking binnen een team? Balans tussen wat, wie en hoe. De wat binnen teamcohesie staat voor de taak die er ligt. Wie gaat over sociale cohesie. Wie werken er samen? Hoe goed kennen teamleden elkaar? En dan is er nog de hoe. Hoe werken we samen? Hoe communiceren we? Wat is typisch gedrag voor ons team? Hoe nemen we besluiten?

Wat als er geen cohesie is?

Om los te komen van de theorie, doen twee professionals uit het vak het woord. Jolanda Kroep gaat van start. Zij is directeur bedrijfsvoering bij Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Jolanda vertelt dat het ondanks helderheid over het wat, wie en hoe, in de praktijk toch niet altijd direct vanzelf loopt. In haar organisatie zijn de strategische koers, de jaarplannen, de formatie, begroting en tijdpaden helder en de verschillende teams zijn volgens de theorie ideaal gevormd. Maar toch lopen er ook hier enkele teamtrajecten. Het gaat zogezegd niet vanzelf.

Zij vertelt uit ervaring wat de gevolgen kunnen zijn als er geen sterke teamcohesie is; geen gedeeld beeld van de te halen resultaten, onvoldoende doorvertaling van besluiten, onderlinge spanningen en medewerkers die allemaal hard werken, maar niet per se aan dezelfde doelen. Omgekeerd betekent dit dus, dat als er wél teamcohesie is, iedereen met vertrouwen in elkaar aan eenzelfde resultaat werkt, op een eigen, gewaardeerde manier. Het is dus wel de moeite waard hierin te investeren.

Jolanda stelt de aanwezigen de vraag: “Hoe gaan jullie om met tegenstellingen in de organisatie?”

De magie van de bubbel

Terwijl het publiek nog nadenkt over de vraag van Jolanda, stapt Sander Weitkamp naar voren. Hij is nu programma- en projectleider bij RO-ADviseurs, maar neemt ons mee in zijn tijd als projectleider bij Tennet. Sander is duidelijk: “Ik ga jullie geen antwoorden geven.” Hij vertelt over het project Dare to be Digital binnen Tennet. Een BIM-project waarbij het doel meer dan duidelijk is: Tennet moet digitaliseren. Een enorme klus met tijdsdruk.

Sander vertelt dat zijn team uit veel verschillende professionals uit verschillende organisaties  bestond en dat hij mede daardoor besloot om in Apeldoorn op een afgezonderde locatie van Tennet te gaan werken met het team. Het was nodig om volledig af te sluiten van de buitenwereld. Er werd een bubbel gecreëerd. Al snel praatten buitenstaanders over het BIM-project. Wat ze daar in Apeldoorn aan het doen zijn, moest wel heel gaaf zijn! Het team was perfect op elkaar afgestemd en het lukte om gericht aan de slag te gaan. Sander kan zijn vinger niet leggen op wat er precies voor zorgde dat het project zo goed liep. Was het omdat iedereen snapte waarom ze aan de slag moesten? Of kwam het door het werken in een afgeschermde bubbel? Op veilige afstand van hoofdkantoor Tennet? Sander legt de vraag bij de aanwezigen: “Zorgde voor de duidelijke ‘waarom’ voor de magie van de bubbel?”

Helpt een inspirerende visie?

Ook Sander heeft dus geen duidelijk antwoord op de vraag hoe je sterke teamcohesie bereikt. Is het dan zo moeilijk om die balans tussen de wat, wie en hoe binnen teams te creëren? Pieter Stenfert, teamcoach en oprichter van Insights Benelux, legt uit waarom het zo moeilijk is. “Teameffectiviteit is een kunst, want het is heel complex. Mensen zijn niet logisch, maar psychologisch.” Volgens Pieter kan een heldere visie helpen om gedachtegoed samen te brengen. Hij laat de aanwezige professionals nadenken over de volgende vraag: “Hoe kan het hebben van een inspirerende visie en kernwaarden jouw team helpen?”

Na de woorden van Jolanda, Sander en Pieter gaan de aanwezigen uit elkaar. Ze verdelen zichzelf in groepjes en discussiëren over de gestelde vragen. Benieuwd naar met welke antwoorden zij kwamen? Lees dan vanaf donderdag 6 april het volgende artikel over de inspiratiesessie van STERK teamontwikkeling op onze website!