Teamcohesie: verbinding die zorgt voor teamkracht

Een krachtig team heeft de teamcohesie op orde. Teamcohesie draait puur om de mate waarin teamleden zich verbinden aan het team en het doel. Snapt iedereen wat het doel is? En kent iedereen zijn of haar rol én die van de ander? En hoe zit het met de cultuur in het team? Waar staan we voor? En waarom ben jij blij dat je werkt waar je werkt? Als op deze vlakken onrust leeft, ontstaan eilandjes binnen het team en wordt gewenst resultaat niet behaald.

Doordat sinds Covid veel teamleden hybride werken, staat de teamcohesie onder druk. Als nieuwe mensen in een team stappen met veel thuiswerkers, stappen zij in een rijdende trein. Als je elkaar fysiek niet of heel weinig tegenkomt lukt het dan veel minder snel om je weg te vinden binnen het team. Het is daarom aan leidinggevenden om veel aandacht te besteden aan teamcohesie. Kom regelmatig bij elkaar en bespreek de volgende drie punten: taakcohesie (kent iedereen het gezamenlijke doel?), sociale cohesie (focus op onderlinge relaties) en de normatieve cohesie (focus op de groepsnormen, oftewel de teamcultuur).

1. Taakcohesie: focus op het gezamenlijke doel

Teamleden kunnen de gewenste resultaten niet behalen als niet bij iedereen duidelijk is wat het doel is. Kom dus regelmatig met het hele team bij elkaar om die doelen te bepreken. Stel vragen als; wat is onze koers en is die helder voor iedereen? Soms zijn doelen nogal abstract of onrealistisch en daardoor lijken ze niet haalbaar.

Ook is het nodig om regelmatig te checken bij elkaar of iedereen zijn of haar rol kent. Dit is meer aan de orde dan voorheen doordat veel mensen regelmatig thuis werken. Iedereen doet veel meer zijn eigen ding en wie waar verantwoordelijk voor is, is niet altijd even duidelijk.

2. Sociale cohesie: focus op onderlinge relaties

Een goede sociale cohesie zorgt voor een goede sfeer en werkplezier. Om die goede sociale cohesie te bereiken is het noodzaak om elkaar beter te leren kennen. Insights is hier een mooie methode voor. Je krijgt inzicht in de persoonlijke voorkeuren en de drive van jezelf en in die van de ander. Hierdoor snap je sneller waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt.

Door te kijken naar wie de mens is achter het teamlid leer je te kijken zonder vooroordelen. Wie open en positief naar zijn of haar teamleden kijkt is bereid te leren, te inspireren en te motiveren. Pas dan kun je elkaar versterken.

3. Normatieve cohesie: focus op de cultuur in de groep

Waarom wil iemand wel of niet bij een clubje mensen horen? Dat heeft te maken met de cultuur van de club. Zo werkt het met teams ook. Wat zijn de normen en waarden binnen het team? Welke ongeschreven regels volgen we? Die teamcultuur bepaalt of je als teamlid erbij wilt horen. Zorg samen voor een cultuur en ga daarvoor staan.

Het gaat niet alleen maar over resultaat

Bovenstaande is echt geen rocket science. Als teamleider of manager is het belangrijk dat je niet alleen aan het behalen van resultaat denkt. Vraag je af of iedereen in je team wel bekend is met de te behalen doelen. En bovenal is het belangrijk dat iedereen elkaar kent en weet wat de rolverdeling is. Waar liggen eigenlijk jullie kernwaarden? Welke cultuur heerst er? Waarom zijn je mensen blij dat ze bij jouw team horen?

Heb je hulp nodig?

Lukt het niet om veel aandacht te besteden aan teamcohesie en merk je dat binnen jouw team eilandjes ontstaan en worden daardoor resultaten niet behaald? Dan kan STERK teamontwikkeling je helpen. Samen zorgen wij ervoor dat ieder teamlid weet aan welke doelen ze werken en dat iedereen elkaar én zijn of haar rol kent. In teamsessies geven we woorden aan de teamcultuur. Waarom willen mensen bij het team horen? 

>> Ja, ik wil een teamsessie inplannen

Neem contact met ons zodat wij je in een vrijblijvend gesprek meer kunnen vertellen over het herstellen en opbouwen van teamcohesie.