Gedoe in je team?

Gedoe in je team?

Gedoetjes zijn er altijd. Maar als het gedoe de samenwerking stagneert, de resultaten en de sfeer beinvloed is het aan jou als leider om tijdig een interventie te plegen. Grijp in voordat het gedoe je boven het hoofd groeit. Maak het bespreekbaar en onderzoek waar het over gaat en wat de beste aanpak is.