Evelien: “Leiderschap moet je doorleven; voelen en ervaren”

In deze serie praten we met sterke leiders over leiderschap. Wat typeert een goede leider volgens hen? En hoe belangrijk is het om aan persoonlijke ontwikkeling te doen? Wat is de grootste uitdaging van een leider op dit moment? Wil jij geïnspireerd worden door de sterke leiders van nu? Ga er even lekker voor zitten en lees mee.

Wie is Evelien van Everdingen?

Sterke leider Evelien van Everdingen“Ik ben directeur van Prolander. Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor gebieds- en plattelandsontwikkeling in Drenthe en Groningen. Daarbij houden we ons bezig met onder andere landbouw, water, natuur en recreatie. Het werk is zeer uitdagend, want op dit moment liggen er grote vraagstukken, denk aan het stikstofvraagstuk en de landbouw- en energietransitie.”

“Kenmerkend voor Prolander is onze manier van werken; wij willen het beste plan voor iedereen. Dat vraagt veel luisteren naar de mensen die wonen en werken in de gebieden. Door middel van keukentafelgesprekken, schetssessies en informatieavonden nemen we mensen echt mee in de zoektocht naar de vraagstukken en oplossingen in het gebied. Dat onderzoeken we al tekenend en ontwerpend, zodat alle inbreng van betrokkenen gehoord, gezien en gewaardeerd wordt. We houden alle belangen zo lang mogelijk op tafel en zoeken dan naar de beste oplossing. Kortom we gaan voor een zorgvuldig gebiedsproces waarin we de kennis van alle betrokkenen meenemen om tot een duurzame gebiedsontwikkeling te komen.”

Wat typeert volgens jou een goede leider?

“Een goede leider luistert en is nieuwsgierig. Je moet comfortabel zijn met het niet weten. Niet meteen een oplossing hebben voordat je de eigenlijke vraag goed hebt onderzocht en je eigen oordeel durven uitstellen. Kun je vanuit verschillende perspectieven kijken en luisteren? Kun je wisselen van perspectief en op een andere manier naar een probleem kijken dan dat je in eerste instantie deed? Het gaat erom dat je vervolgens als leider richting geeft en perspectief biedt. Hoe je precies bij je doel komt, hoe je de weg er naartoe inricht, doe je samen met je team of laat je hen zelf invullen.”

Doe jij aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling?

“Ik heb een fantastisch MT waarin ik veel kan delen en zij voorzien mij ook regelmatig van feedback. Verder zit ik ook in verschillende intervisiegroepen. Daarnaast blijf ik mij ontwikkelen met de nodige opleidingen. Nu volg ik bijvoorbeeld een opleiding bij het Bert Hellinger Instituut. Hier gaan we in op systeemdynamiek in en rondom organisaties. Je leert je organisatie te zien als een levend ecosysteem dat samen moet werken met andere systemen.”

“Het is belangrijk om voortdurend met een frisse blik naar jezelf te kijken. Ik heb echt het gevoel dat hoe ouder ik word, hoe meer ik me ervan bewust ben dat ik niet alles weet en ook maar een gewoon mens ben. Waar moet een goede leider aan moet voldoen? De clichés over leiderschap kloppen allemaal en allemaal niet. De wereld is zo ontzettend in beweging, dat je jezelf continu moet afvragen wat er nodig is op dit moment. Dat vraagt om reflectie, om comfortabel te zijn in het niet weten. Om niet meteen een oordeel te willen vellen. Alles draait om de wijsheid die er is tussen mensen en die wijsheid moet je als leider naar boven proberen te halen. Nederigheid en zelfreflectie zijn daarbij heel gezond.”

Wat zijn jouw beste leiderschapskwaliteiten? En wat zou je nog willen verbeteren?

“We leven in een hectische samenleving en in mijn werk is het een lastige opgave om alle verschillende meningen van de betrokkenen samen te voegen tot een goed plan. Dat begint echt bij goed luisteren en misschien ook wel voelen naar wat er leeft en speelt. Dat is en blijft een voortdurende uitdaging. Zowel binnen als buiten mijn organisatie. Mijn beste leiderschapskwaliteit is denk ik dat ik in staat ben om mensen perspectief te bieden, te verbinden en ze mee te nemen. Daarbij houd ik oog voor de menselijke maat, het persoonlijke aspect daarin.”

“Ik wil altijd beter begrijpen hoe mensen samenwerken. Wat drijft ze; wat zeggen ze eigenlijk? En vooral, wat zeggen ze niet? Over het algemeen spreken mensen zich minder makkelijk uit tegen een leider. Hoe krijg ik boven tafel wat iemand nou echt wil zeggen of bedoelt? Daarbij toets ik mezelf, wat hoor ik, wat voel ik en wat zie ik? En kloppen die drie dingen met elkaar? Dat blijft voortdurend een uitdaging.”

Wat is de belangrijkste les over leiderschap die jij gedurende je carrière geleerd hebt?

“In het begin dacht ik echt dat ik als leider alles zelf moest weten en snel besluiten moest nemen. Je wordt immers betaald om het te weten en snel te besluiten. Inmiddels heb ik de belangrijkste les geleerd, ik hoef niet overal zelf het antwoord op te hebben en niet alle situaties lenen zich voor een snel besluit. Ik haal als leider naar boven wat er gedaan moet worden en geef vervolgens de richting aan. Als leider wil ik nabij zijn en ik let veel op energie, in en rond mensen en in en rond de organisatie. Tegenwoordig durf ik veel kwetsbaarder te zijn. Ik denk ook echt dat je leiderschap moet doorleven, voelen en ervaren. Door veel levenservaring op te doen word je empathisch vermogen steeds groter en kun je je beter openstellen voor wat er speelt. Dat helpt om te signaleren wat er bij werknemers of in je organisatie of daarbuiten echt speelt.”

Wat vind jij op dit moment belangrijk als leider? Wat speelt NU het meest?

“Prolander werkt aan hele complexe vraagstukken in het landelijk gebied. De belangen zijn groot, de tegenstellingen daarin lijken ook groot en de emoties lopen soms heel hoog op. We vinden daarbij de verbinding in de liefde voor het prachtige landschap waar wij aan mogen werken, respect voor ieders belang en gaan daarbij uit van vrijwilligheid van alle betrokkenen en streven naar een open dialoog. We maken geen plannen voor, maar plannen met. Ook al lijkt dat nu onder druk te staan door de stikstofdoelstellingen en de transitie van de landbouw die dit met zich meebrengt. Een goed plan maak je samen.”

“Zoals wij buiten werken, werken we ook binnen. Als je buiten oprecht naar betrokkenen luistert en samen voor het beste plan gaat, moet je dat binnen de organisatie ook doen. Wij zijn een hele platte en relatief jonge organisatie en we nemen vanaf de start onze medewerkers allemaal mee op reis in de ontwikkeling van onze organisatie. Onze mensen geven iedere dag het beste van zichzelf voor de opgaves waar wij aan werken. Ze willen en kunnen zo ontzettend veel! Natuurlijk gaan die weerstand bieden als er over hun hoofden beslist wordt. We willen een organisatie zijn waar je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt, waar je jezelf kunt zijn en waar jouw inbreng ertoe doet. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat Prolander een fijne organisatie is om voor- en mee samen te werken.”

Leiderschapsontwikkeling

Wil jij groeien als leider? Inzicht krijgen in jouw leiderschapsstijl en ontdekken welke invloed die heeft op anderen? Of gun je de leiders uit jouw team zelfreflectie en ontwikkeling? Lees dan hier wat STERK teamontwikkeling voor jou kan betekenen.

Ik wil groeien als leider