Rogier: “Mensen moeten je willen volgen”

In deze serie praten we met sterke leiders over sterk en goed leiderschap. Wat typeert een goede leider volgens hen? En hoe belangrijk is het om aan persoonlijke ontwikkeling te doen? Wat is de grootste uitdaging van een leider op dit moment? Wil jij geïnspireerd worden door de sterke leiders van nu? Ga er even lekker voor zitten en lees mee.

Wie is Rogier Vegter?

goed leiderschap Rogier Vegter

Rogier: “Ik werk als directeur-bestuurder van Wasko Kinderopvang. Dit is een kinderopvangorganisatie met ruim 50 locaties tussen Utrecht en Rotterdam. Maar eigenlijk is mijn belangrijkste rol die van echtgenoot en vader. Ook doe ik al sinds mijn dertigste vrijwillig bestuurswerk naast mijn baan, want ik vind het belangrijk, leuk en leerzaam om iets voor de maatschappij te doen.”

“Op dit moment ben ik, naast mijn baan bij Wasko, bestuurslid binnen de Brancheorganisatie Kinderopvang. Hier ben ik onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van de CAO voor de gehele kinderopvangsector in Nederland. Ook denk ik mee en initieer ik ideeën om iets te doen aan het grote tekort op de arbeidsmarkt.”

Wat typeert volgens jou een goede leider?

“Natuurlijk zijn er de drie kernelementen van goed leiderschap, zoals richting geven, faciliteren en verbinden. Maar volgens mij draait het uiteindelijk om ‘verleiden’. Je bent geen leider, maar een ‘verleider’. Een goede leider krijgt mensen mee. De Engelsen zeggen zo mooi: ‘You have to win people’s hearts and minds’. Daar gaat het in de essentie om. Mensen moeten je willen volgen in plaats van dat ze je moeten volgen. Als je dat kan bereiken, ben je voor mij een goede leider.”

“Een ander aandachtspunt voor goed leiderschap gaat over macht, want het grootste gevaar dat aan leiderschap hangt is machtsgebruik. Als je als leider je macht gaat gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen is dat allesbehalve duurzaam. Mensen gaan dan namelijk voor je aan de slag omdat het moet, niet omdat ze het willen. In de ideale wereld hoef je als leider geen macht te gebruiken en volgen medewerkers je omdat ze het zelf willen.”

Doe jij aan zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling?

“Ik doe zeker aan zelfreflectie, want je moet je blijven ontwikkelen. Tijdens een reflectie dag bij een opleiding van TIAS met Tom Middendorp (Oud-Commandant der Strijdkrachten 2012-2017) benadrukte ook deze zeer ervaren leider nog expliciet dat je altijd moet blijven leren en ontwikkelen. Je bent nooit af. Zo gebruik ik mijn hardloopmomenten om te reflecteren. Tijdens het lopen laat ik momenten de revue passeren en vraag ik mezelf af of ik goed gehandeld heb en waar het beter kan.”

“Ook stel ik regelmatig controlevragen aan collega’s. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan over praktische managementdingen, maar zeker ook over persoonlijke vraagstukken. Vanuit mijn rol draag ik een brede verantwoordelijkheid en ik heb niet de illusie dat ik alle onderdelen en mensen van het bedrijf even goed aanvoel. Ik begrijp bijvoorbeeld de drijfveer van de pedagogen heel goed, maar ik weet niet altijd wat hun voorkeursstijlen zijn. Zo zijn pedagogische coaches anders dan pedagogisch medewerkers en dan kan ik ze wel op dezelfde manier aanspreken, maar dat werkt niet altijd. Dan toets ik toch even bij collega’s, omdat ik de plank niet wil misslaan.”

Wat zijn jouw beste leiderschapskwaliteiten? En wat zou je nog willen verbeteren?

“Bij mij is het glas altijd halfvol. Ik zie kansen en durf die kansen ook na te jagen. In plaats van problemen zie ik een kans om te ontwikkelen. Hoe kan iets wel? Vaak werkt deze houding aanstekelijk en daardoor breng ik een bepaalde energie en vertrouwen in de organisatie. Ook probeer ik altijd een omgeving te creëren waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ik geef goede richting in combinatie met maximale vrijheid en verantwoordelijkheid. Je mag fouten maken, als je er maar van leert.”

“Er is altijd ruimte voor verbetering, zeker ook bij mijzelf. In sommige situaties moet ik bijvoorbeeld meer en eerder controlevragen stellen in plaats van blijven praten. Mijn valkuil is dat wanneer iets niet goed loopt, ik soms te veel praat. Maar in sommige situaties moet je juist vooral vragen, ook dan kun je de regie blijven houden. Verder is het belangrijk om je te beseffen dat niet iedereen hetzelfde energieniveau en vertrouwensniveau heeft. Dat is iets waar ik continu op probeer te letten.”

Wat is de belangrijkste les over leiderschap die jij gedurende je carrière geleerd hebt?

“Een heel belangrijke les is dat je tussen de mensen moet gaan staan of zitten. Ga bijvoorbeeld tijdens een vergadering niet aan het hoofd van de tafel of tegenover mensen zitten. Als je tussen of naast de mensen zit, creëer je een hele andere energie. Je voelt elkaar beter aan en als leider ben je benaderbaar.”

“Ook is het belangrijk dat ik laat zien dat je fouten kan en mag maken. Ik kreeg wel eens te horen dat ik nooit fouten maak. Ik was me er niet bewust van dat mensen dat dachten en ben toen gaan laten zien dat ook ik fouten maak. Door te delen waar het bij mij soms misgaat, stel je jezelf kwetsbaar op en vervul je een voorbeeldrol. Door te vertellen wat ik geleerd heb van mijn ‘fouten’, maak ik het delen ervan ook functioneel. Anderen leren er ook van.”

Wat vind jij op dit moment belangrijk als leider? Wat speelt NU het meest?

“Door de grote krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de kabinetsplannen voor de kinderopvang verkeren we in maximale onzekerheid. Het tekort aan personeel in de kinderopvang is twee keer zo groot als het tekort in het basisonderwijs. Het gaat er uiteindelijk om welke impact de onzekerheid die dit met zich meebrengt op mensen heeft. Het is aan mij om heel goed te luisteren en aan te voelen. Mensen in de kinderopvang, het onderwijs en de zorg hebben een enorme intrinsieke motivatie, waardoor ze lang door kunnen gaan en soms over hun eigen grenzen gaan.”

“Ik gebruik graag een metafoor die in de kinderopvang erg toepasselijk is met betrekking tot ziekteverzuim. Denk aan een glijbaan met een ladder met drie sporten. Op welke sport van de ladder staan medewerkers? Hoe lager ze staan, hoe beter het met ze gaat. Als ze boven staan houd je ze vaak niet meer tegen, want dan glijden ze naar beneden. Dan zijn ze voor korte of lange termijn uitgeschakeld. Het is aan mij, leidinggevenden en andere collega’s om op te letten, te luisteren, aan te voelen waar medewerkers op de ladder staan. Zo komt het voor dat we onze eigen medewerkers beschermen door bijvoorbeeld een groep voor een dag of een aantal dagen te sluiten. Dat doen we liever dan weer meerdere collega’s laten overwerken of in laten vallen voor zieke collega’s. Zo voorkomen we dat steeds meer collega’s overwerkt raken en groepen misschien wel voor altijd moeten sluiten.”

Leiderschapsontwikkeling

Wil jij groeien als leider? Inzicht krijgen in jouw leiderschapsstijl en ontdekken welke invloed die heeft op anderen? Of gun je de leiders uit jouw team zelfreflectie en ontwikkeling? Lees dan hier wat STERK teamontwikkeling voor jou kan betekenen.

Ik wil groeien als leider